Geschiedenis

De vereniging werd op 26 april 1920 opgericht. De leden waren geïnspireerd door een optreden van De Bazuin uit De Triemen en wilden in Lutjegast ook een muziekvereniging. Daar de nieuwe kerk in 1921 klaar zou zijn, maar geld voor een orgel nog niet beschikbaar was, ontstond het idee om een eigen korps op te richten die de kerkdiensten, zolang het orgel er nog niet was, kon begeleiden. Na een oproep om voor  allen die voor muziek voelden bijeen te komen, werd er door middel van een rondgang door de kerkelijke gemeente met 10 gulden inleg en 20 cent contributie De Bazuin opgericht. Er werd gestart met 18 blazers, een grote en een kleine trom.

De Bazuin heeft in deze 100 jaar onafgebroken bestaan. Ook in de jaren dat het erg moeilijk was om in het kleine dorp nog een muziekkorps op de been te houden. De emigrantentijd was bijna funest voor het korps. Gezinnen met soms 3 leden in het korps vertokken naar landen als Canada en de Verenigde Staten. Omstreeks 1968 komt de wind in de zeilen. De fanfaresectie groeit en acties bij de jeugd hebben succes. Er wordt opnieuw een drumband opgestart. De inwoners van Lutjegast waren bereid financiële impulsen te geven. In 1985 telt de vereniging op haar hoogtepunt 105 leden verdeeld over blazers, drummers, majorettes, minirettes, jeugddrumband en leerlingen.

De Bazuin heeft onder grote namen gepresteerd. Zo heeft Jacob Slagter De Bazuin een aantal jaren gedirigeerd evenals dirigent Rieks van der Velde. De laatste volgde Jacob Slagter in 1983 op, waarna de fanfare in 1985 promoveerde naar de afdeling Uitmuntendheid (vergelijkbaar met de 2e divisie).

Tegenwoordig komt de Bazuin uit in de 3e divisie. Tijdens het MBGF-concours in Zutphen op 16 maart 2019 (nog in de 4e divisie)   kreeg het orkest voor haar optreden een eerste prijs met promotie. Na een periode van de pandemie heeft de Bazuin haar drive weer opgepakt en mogen ze zich in 2023 zelfs Nederlands kampioen noemen (ONFK april 2023). Met deze prachtige titel zal het 100 jarig bestaan van de vereniging dan ook met een groots concert gevierd worden.